WORD **רשימת הנושאים חלקית-יותאמו לצרכי הלקוח**
עיצוב מתקדם (סגנונות, מספור,ועוד)
בניית Templates באמצעות פקדים
הכנת מסמכים ארוכים
עבודה משרדית מתקדמת
כלים נוספים יחודיים
הכנת מצגת באמצעות POWERPOINT **רשימת הנושאים חלקית-יותאמו לצרכי הלקוח**
תכנון מצגת- קהל יעד, מה ברצוני להשיג וכדומה
בניית Templates ארגוניות
שילוב EXCEL במצגת
הנפשות , וצורות הצגה -פרזנטציה
שילוב מולטימדיה: תמונות, וידאו, תרשימים,דיאגרמות, טכניקות של טיפול בתמונה ועוד
ליצר יעילות ב OUTLOOK **רשימת הנושאים חלקית-יותאמו לצרכי הלקוח**
שימוש בהממשק של Outlook כדי להבטיח פונקציונליות רצויה וגישה נוחה
מציאת מיילים במהירות
ניהול פעילויות, פגישות ומשימות ביעילות
להבטיח גישה למידע כל הנדרש מכל מקום בעולם
שימוש במערכת BCM
ACCESS **רשימת הנושאים חלקית-יותאמו לצרכי הלקוח**
מבוא ומושגי יסוד ב- Access
בסיסי נתונים וטבלאות
שאילתות, טפסים, דוחות
מאקרו ניהול מסד הנתונים
ובניית אפילקציות מותאמות לקוח
כלים לשיפור התפוקה והתוצאה בסביבת MICROSOFT OFFICE מייקרוסופ אופיס (יותאם לצריכ הלקוח)
בניית תבניות ו- VBA לצרכים מיוחדים ועוד
בניית התאמות ב-Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint.
OFFICE 365 **רשימת הנושאים חלקית-יותאמו לצרכי הלקוח**
Word,Excel,Outlook,PowerPoint
OneDrive
Sway
Skype for Business
כניסת רשומים
קבלו מידע נוסף
 מבקש לקבל עדכונים
טיפים
מילוי תאים ריקים
השוואה בין טבלאות באמצעות עיצוב מותנה